ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๕๔ จัดยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศ ๕ วงเข้ารอบชิงชนะเลิศ

fon5.jpg

fon4.jpg

         ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๔ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบรองชนะเลิศ ประจำปี ๒๕๕๔ จัดยิ่งใหญ่ชิงเงินรางวัลรวมกว่าสามแสนบาท ๑๔ วงโปงลางจากโรงเรียนมัธยมทั่วภาคอีสานร่วมประชัน พร้อมประกาศ ๕ วงเข้ารอบชิงชนะเลิศเตรียมประชันในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔

                                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับอีสานทีวี จัดการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๔” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๔ รอบรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวเปิดการประกวด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น


fon1.jpg

          การประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ครั้งที่ ๔” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะด้านการแสดงพื้นบ้านซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของชาวอีสาน  ส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม  ส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมให้บุคคลทั่วไปทั้งชาวไทยและชาว ต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น โดยมีวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมประกวดทั้ง สิ้น ๑๔ วง ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก และความสนุกสนาน ผู้ชมที่นั่งอยู่บนอัฒจันทร์หลายท่านต้องโยกย้ายตามจังหวะของเสียงแคน พิณ โปงลาง จากการบรรเลงของผู้เข้าร่วมประกวด

สำหรับวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ และจะเข้าประกวดในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่

๑. วงสว่างแดนดินศิลป์อีสาน โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร


๒. วงโปงลางศรีสงครามวิทยา โรงเรียนศรีสงครามวิทยา จ.เลย๓. วงโปงลางพ่อแล โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ


๔. วงโปงลางแสนเมือง โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น


๕. วงหนองคายวิทยาคาร โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จ.หนองคาย


fon2.jpg

fon3.jpg

สำนักวัฒนธรรม มข. ข่าว/ภาพ

 


ShareSocial