ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สืบสานฮีตเดือน ๓ "สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ๕๗

      ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลสาวถี และชาวชุมชนสาวะถี พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอีสานในงาน "ฮีตบุญเดือน ๓ สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี และคณะกรรมการชุมชนสาวะถี เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
     ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ กล่าวว่า บุญข้าวจี่ หรือ งานประเพณีบุญเดือน ๓ ในฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นจารีตที่ชาวอีสานถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นโอกาสอันดีที่ชาวชุมชนสาวะถี โดยวัดไชยศรี คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องสืบมา ซึ่งได้ต่อยอดและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต รวมไปถึงการศึกษาอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์หลายท่านได้บูรณาการภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ผนวกเข้ากับการเรียนการสอน ทางฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรมพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน ส่งเสริมต่อยอดและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
 
     โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการวัฒนธรรมเสวนาในหัวข้อ “มุมมองความรักปัจจุบันสมัยและรอยรักในรอยธรรม จากวรรณกรรมสินไซ” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล (มมร.วิทยาเขตอีสาน),คุณครูเนื่องนิตย์ พาลี (รอง ผอ.รร.เทศบาลโนนชัย),คุณครูมาลี เสาร์สิงห์ (ครู รร.สาวะถีพิทยาสรรพ์), นายเศกสันต์ วิชัยพล (ผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์ มอดินแดง) และ ผศ.ดร.โสวิทย์  บำรุงภักดิ์ (มจร.ขอนแก่น) ดำเนินรายการ โดย ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ร่วมกันบอกเล่าและให้แง่คิดในมุมมองเรื่องความรัก เชื่อมโยงกับวรรณกรรมสินไซ ซึ่งเป็นการร่วมกันตีความหมายและสะท้อนความคิดเห็นเรื่องความรักที่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ผ่านตัวละคร การดำเนินเรื่อง สถานการณ์ในวรรณกรรมเรื่องสินไซ พร้อมการประยุกต์ใช้ความรักให้เข้ากับวาระและโอกาสต่างๆในปัจจุบัน ที่มีมุมมองความรักมีความหลากหลาย และมีมิติที่กว้างขึ้น รวมทั้งการบูรณาการความรักให้กับการทำงาน การครองตน การศึกษาเล่าเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 

สร้างแรงบันดาลใจและสำนึกต่อชุมชนกับนิทรรศการ "ศิลป์" ส่งสุข

    

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข" ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง
 
     สำหรับนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข" ทางหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายศิลปินปฏิรูปประเทศไทย และ เอสซีจี จับมือร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมอง และสะท้อนความคิดโดยศิลปินรุ่นเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนิทรรศการศิลปินสัญจรสอนศิลป์ถิ่นทุรกันดาร  และมีการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราว 5 มุมมอง จาก 5 วิทยากร ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะ ได้แก่ มาริสา พละสูรย์ (ศรีสะเกษ), ปิยะพงษ์ คลังทอง (ขอนแก่น), วิสัย สมประสงค์ (มุกดาหาร), วีระยุทธ เพชรประไพ (นครราชสีมา) และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เลย) ร่วมด้วยการแสดงจากนักเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย พร้อมการบรรเลงเพลงกวีโดย
นิด ลายสือ, ไผ่ สันติภาพ และเครือข่าย
 
     นิทรรศการจัดการแสดงระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มอ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ การดำเนินการแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม รูปแบบโครงการและกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการผสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการอาเซียน ซึ่งเป็นการเชิญศิลปินในภูมิภาคอาเซียนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศกาลถนนศิลปะ Art Lane ครั้งที่11 ณ สะพานขาว มข.

         เทศกาลถนนศิลปะโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในปีนี้ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปีการจัดกิจกรรมถนนศิลปะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 มีร้านค้าร่วมออกบูตจำหน่ายสินค้าทำมือและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความสุขกับการเสพงานศิลปะอย่างเป็นกันเอง

         เวลา 19.00 น.ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรตลอดจนกลุ่มศิลปินเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนฮักสคูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น โรงเรียนอาชีวะศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นต้น

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เชิญมาร่วมงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ในพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคณะที่สามารถตอบโจทย์พันธกิจนี้มาได้อย่างดีโดยตลอด ”

        รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี กล่าวว่า “การจัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องยาวนานกันมาถึงปีที่ 11 และในแต่ละปีก็ได้มีการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดียิ่ง เป็นการเปิดเวทีให้กับศิลปินในทุกกลุ่มได้ร่วมสร้างสรรค์แสดงออกซึ่งผลงานศิลปะ และอีกอย่างเป็นการเปิดเวทีรวบรวมผลงานศิลปะจากผลงานนักศึกษาออกร่วมจัดแสดงสู่สายตาผู้ชมให้มากยิ่งขึ้น”

       ส่วนทางด้านประธานโครงการ อาจารย์วิจิต วินทะไชย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมก็จะคล้ายคลึงกับทุกๆปีที่ผ่านมากิจกรรมภายในงานก็จะมีการแกะสลักน้ำแข็ง การแสดงดนตรีสากลจากกลุ่มต่างๆ การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวงสินไซ การฉายหนังสั้น การเสวนากับผู้กำกับภาพยนตร์ การออกบูตขายของซึ่งเราไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...
 

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชมนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข"

         หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายศิลปินปฏิรูปประเทศไทย และ เอสซีจี เชิญชมนิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมอง และสะท้อนความคิดโดยศิลปินรุ่นเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนิทรรศการศิลปินสัญจรสอนศิลป์ถิ่นทุรกันดาร "ศิลป์ ส่ง สุข" โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
         พบกับการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราว 5 มุมมอง จาก 5 วิทยากร ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะ ได้แก่ มาริสา พละสูรย์ (ศรีสะเกษ), ปิยะพงษ์ คลังทอง (ขอนแก่น), วิสัย สมประสงค์ (มุกดาหาร), วีระยุทธ เพชรประไพ (นครราชสีมา) และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เลย) ร่วมด้วยการแสดงจากนักเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย และการบรรเลงเพลงกวีโดย นิด ลายสือ, ไผ่ สันติภาพ และเครือข่าย
 
         นิทรรศการจัดการแสดงระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910
 


หน้า 7 จาก 30ShareSocial