ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักวัฒนธรรม มข. ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มอ.ปัตตานี

      เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และวิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.นิสิตา บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมประชุมหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการ การดำเนินการแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม รูปแบบโครงการและกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการผสานความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต โดยเฉพาะการจัดนิทรรศการอาเซียน ซึ่งเป็นการเชิญศิลปินในภูมิภาคอาเซียนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ และจัดแสดงผลงานด้านศิลปะร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชมนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข"

         หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายศิลปินปฏิรูปประเทศไทย และ เอสซีจี เชิญชมนิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมอง และสะท้อนความคิดโดยศิลปินรุ่นเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนิทรรศการศิลปินสัญจรสอนศิลป์ถิ่นทุรกันดาร "ศิลป์ ส่ง สุข" โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
         พบกับการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราว 5 มุมมอง จาก 5 วิทยากร ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะ ได้แก่ มาริสา พละสูรย์ (ศรีสะเกษ), ปิยะพงษ์ คลังทอง (ขอนแก่น), วิสัย สมประสงค์ (มุกดาหาร), วีระยุทธ เพชรประไพ (นครราชสีมา) และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เลย) ร่วมด้วยการแสดงจากนักเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย และการบรรเลงเพลงกวีโดย นิด ลายสือ, ไผ่ สันติภาพ และเครือข่าย
 
         นิทรรศการจัดการแสดงระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910
 

มข.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

   

       ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอีสาน รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ได้มีการแสดงกลุ่มสถาบันโดยการร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความหลากหลายในภูมิภาคต่างๆ และมีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ โดยงานศิลปวัฒนธรรมอุมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า ๗๖ สถาบัน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการแสดงถึงความเป็นมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างแนวความคิดในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การบูรณาการองค์ความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ อีกด้วย ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมอุมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.ตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ฉลองวันสถาปนา ๕๐ ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม

    

          เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบรอบ ๕๐  ปี และเป็นกิจกรรมแรกในการร่วมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลิขิต  อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป นำโดย พระครูอรรถ สารเมธี เจ้าอาวาสวัดพุฒาราม เจ้าคณะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มณฑลพิธีพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
     รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีตักบาตรสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นกิจกรรมบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะได้สั่งสมมหาทานบารมีร่วมกัน เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ที่จะจัดส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา พ่อค้าประชาชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ จำนวน ๕๐๐ รูป และเพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหร่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาท  สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมดนตร-การแสดงอีสาน ครั้งที่ ๑

          ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะบุคลากรร่วมมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอีสานและชาวขอนแก่น รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านอีสานกว่า ๘ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 29ShareSocial