ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งเสริมพุทธศาสนาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ๓๙ รูป เพื่อถวายเป็นเสบียงบุญ

   

              เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์)มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ ๓๙ รูป สำนักปฏิบัติธรรมสีสปาวัน ต.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสร้างบุญกุศล อีกทั้งเป็นการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการปฏิบัติธรรมและอยู่ปริวาสกรรม ประจำปี ๒๕๕๗ วัดป่าสีสปาวัน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

อ่านเพิ่มเติม...
 

ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง โครงการ "ฮัก" สินไซ 4

         

           วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2557 ที่ผ่านมา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ชั้นที่ปี 4 ได้จัดโครงการจัดแสดงผลงาน ภายใต้โครงการ ฮัก สินไซ 4 ณ เวทีเวทีกลางแจ้ง หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดย มี รศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งมี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ได้กล่าวความรู้สึกในการจัดโครงการนี้ จากนั้น นักศึกษา นายธนาวุฒิ โคตรลุน ประธานโครงการ ได้กล่าวรายงาน ในการแสดงเรื่อง ฮัก เป็นการนำเสนอเค้าโครงเรื่องจากวรรณกรรมอีสาน 8 เรื่อง  คือ 1.น้ำเต้าปุ้ง 2.ท้าวปราจิตรนางอรพิม 3.ท้าวก่ำกาดำ 4.สีทนมโนรา 5.พญานกยูง 6.ลีลาวดี 7.นางอินทร์ทวา 8.นางผมหอม สร้างสรรค์ผลงานเป็นการแสดงเรียบเรียงเรื่องราวขึ้นมาใหม่มีความเกี่ยวข้องกับความรัก
         
          ในพิธีเปิดงาน ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานได้กล่าวเปิดงาน ว่า เป็นประจำทุกปี ของการจัดการศึกษาในสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ที่นักศึกษาต้องเรียนวิชาสาระนิพนธ์ เพื่อจบการศึกษาชั้นที่ปี 4 สำหรับในปีนี้ นักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่ชื่อ ฮัก ถือเป็นการประมวลองค์กรความรู้ทั้งหมดมานำเสนอ ในรูปแบบ กึ่ง The musical of esan ผมรู้สึกยินดีมากที่ได้ร่วมชม หวังว่าผลที่นักศึกษาได้นำเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

สร้างแรงบันดาลใจและสำนึกต่อชุมชนกับนิทรรศการ "ศิลป์" ส่งสุข

    

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข" ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน นางสุมาลี สุวรรณกร ประธานสโมสรนักเขียนภาคอีสาน กล่าวรายงาน ร่วมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เครือข่ายด้านศิลปะ และวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง
 
     สำหรับนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข" ทางหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายศิลปินปฏิรูปประเทศไทย และ เอสซีจี จับมือร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมอง และสะท้อนความคิดโดยศิลปินรุ่นเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนิทรรศการศิลปินสัญจรสอนศิลป์ถิ่นทุรกันดาร  และมีการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราว 5 มุมมอง จาก 5 วิทยากร ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะ ได้แก่ มาริสา พละสูรย์ (ศรีสะเกษ), ปิยะพงษ์ คลังทอง (ขอนแก่น), วิสัย สมประสงค์ (มุกดาหาร), วีระยุทธ เพชรประไพ (นครราชสีมา) และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เลย) ร่วมด้วยการแสดงจากนักเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย พร้อมการบรรเลงเพลงกวีโดย
นิด ลายสือ, ไผ่ สันติภาพ และเครือข่าย
 
     นิทรรศการจัดการแสดงระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

อ่านเพิ่มเติม...
 

สืบสานฮีตเดือน ๓ "สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ๕๗

      ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเทศบาลตำบลสาวถี และชาวชุมชนสาวะถี พร้อมด้วยเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมสืบสานประเพณีอีสานในงาน "ฮีตบุญเดือน ๓ สินไซ บุญข้าวจี่ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" ประจำปี ๒๕๕๗  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยนายจำนงค์ พงษ์ชนะ นายกเทศมนตรีตำบลสาวะถี และคณะกรรมการชุมชนสาวะถี เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
 
     ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ กล่าวว่า บุญข้าวจี่ หรือ งานประเพณีบุญเดือน ๓ ในฮีต ๑๒ คอง ๑๔ เป็นจารีตที่ชาวอีสานถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน จุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นโอกาสอันดีที่ชาวชุมชนสาวะถี โดยวัดไชยศรี คณะกรรมการชุมชน และคนในชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องสืบมา ซึ่งได้ต่อยอดและบูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต รวมไปถึงการศึกษาอีกด้วย ซึ่งมีคณาจารย์หลายท่านได้บูรณาการภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมประเพณีนี้ผนวกเข้ากับการเรียนการสอน ทางฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและสำนักวัฒนธรรมพร้อมที่จะร่วมสนับสนุน ส่งเสริมต่อยอดและเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป
 
     โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการวัฒนธรรมเสวนาในหัวข้อ “มุมมองความรักปัจจุบันสมัยและรอยรักในรอยธรรม จากวรรณกรรมสินไซ” จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ พระครูบุญชยากร เจ้าอาวาสวัดไชยศรี ผศ.ทรงวุฒิ ศรีวิไล (มมร.วิทยาเขตอีสาน),คุณครูเนื่องนิตย์ พาลี (รอง ผอ.รร.เทศบาลโนนชัย),คุณครูมาลี เสาร์สิงห์ (ครู รร.สาวะถีพิทยาสรรพ์), นายเศกสันต์ วิชัยพล (ผู้จัดการบ้านชีวาศิลป์ มอดินแดง) และ ผศ.ดร.โสวิทย์  บำรุงภักดิ์ (มจร.ขอนแก่น) ดำเนินรายการ โดย ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ร่วมกันบอกเล่าและให้แง่คิดในมุมมองเรื่องความรัก เชื่อมโยงกับวรรณกรรมสินไซ ซึ่งเป็นการร่วมกันตีความหมายและสะท้อนความคิดเห็นเรื่องความรักที่หลากหลายรูปแบบในปัจจุบัน ผ่านตัวละคร การดำเนินเรื่อง สถานการณ์ในวรรณกรรมเรื่องสินไซ พร้อมการประยุกต์ใช้ความรักให้เข้ากับวาระและโอกาสต่างๆในปัจจุบัน ที่มีมุมมองความรักมีความหลากหลาย และมีมิติที่กว้างขึ้น รวมทั้งการบูรณาการความรักให้กับการทำงาน การครองตน การศึกษาเล่าเรียน

อ่านเพิ่มเติม...
 

เทศกาลถนนศิลปะ Art Lane ครั้งที่11 ณ สะพานขาว มข.

         เทศกาลถนนศิลปะโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในปีนี้ในวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2557 มีการจัดต่อเนื่องกันมาทุกปีการจัดกิจกรรมถนนศิลปะครั้งนี้เป็นครั้งที่ 11 มีร้านค้าร่วมออกบูตจำหน่ายสินค้าทำมือและสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีความสุขกับการเสพงานศิลปะอย่างเป็นกันเอง

         เวลา 19.00 น.ของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาทางด้านศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานได้มีแขกผู้มีเกียรติอาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรตลอดจนกลุ่มศิลปินเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนฮักสคูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น(มอดินแดง) โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น โรงเรียนอาชีวะศึกษาขอนแก่นและโรงเรียนกัลยาณวัตรเป็นต้น

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ได้กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เชิญมาร่วมงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้ความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 1 ในพันธกิจที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งไว้ คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งคณะที่สามารถตอบโจทย์พันธกิจนี้มาได้อย่างดีโดยตลอด ”

        รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี กล่าวว่า “การจัดเทศกาลถนนศิลปะครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องยาวนานกันมาถึงปีที่ 11 และในแต่ละปีก็ได้มีการตอบรับจากสังคมเป็นอย่างดียิ่ง เป็นการเปิดเวทีให้กับศิลปินในทุกกลุ่มได้ร่วมสร้างสรรค์แสดงออกซึ่งผลงานศิลปะ และอีกอย่างเป็นการเปิดเวทีรวบรวมผลงานศิลปะจากผลงานนักศึกษาออกร่วมจัดแสดงสู่สายตาผู้ชมให้มากยิ่งขึ้น”

       ส่วนทางด้านประธานโครงการ อาจารย์วิจิต วินทะไชย ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมก็จะคล้ายคลึงกับทุกๆปีที่ผ่านมากิจกรรมภายในงานก็จะมีการแกะสลักน้ำแข็ง การแสดงดนตรีสากลจากกลุ่มต่างๆ การแสดงดนตรีพื้นเมืองจากวงสินไซ การฉายหนังสั้น การเสวนากับผู้กำกับภาพยนตร์ การออกบูตขายของซึ่งเราไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่แต่อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 30ShareSocial