ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นิทรรศการภาพถ่ายฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐ “Everyday Life”


       หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา กับนิทรรศการภาพถ่ายโดยช่างภาพระดับโลก "Everyday Life" ถ่ายทอดเรื่องราวของทั้งสองประเทศผ่านเลนส์

     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา “Everyday Life” ระหว่างวันที่ 1-28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556 นี้ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไมค์ ฮอนโนลด์ (Mike Honnold) ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง

     สำหรับโครงการนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตประจำวันในทั้งสองประเทศ จำนวน 180 ภาพ โดยเป็นผลงานช่างภาพชาวอเมริกัน 90 ภาพ เกี่ยวกับถ่ายทอดประเทศไทยในมุมมองของชาวอเมริกัน และช่างภาพชาวไทย 90 ภาพ เกี่ยวกับที่สะท้อนความเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองประเทศมีความผูกพันและเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านสังคม วิถีชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

     สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในความร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงมีการร่วมมือกันในการนำเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรม ไทย –อเมริกา ผ่าน นิทรรศการภาพถ่ายฉลอง 180 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ “Everyday Life” เพื่อจะเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกที่ดีของประชาชนสองประเทศผ่านมุมมองภาพถ่ายของสองประเทศ โดยนิทรรศการการภาพถ่ายฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ Everyday Life และเดือนเมษายนปีหน้า จะมีการนำนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดงที่เมืองลอสแอนเจลิสในงาน Month of Photography LA,MOPLA ต่อไป

     นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา “Everyday Life” จัดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อ่านเพิ่มเติม...
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                    หอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายหนังสั้นทั้งในสถาบันการศึกษาต่างๆและองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน " โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน " ณ บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2556

                    รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุนชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประธานโครงการหอภาพยนตร์อีสาน ได้กล่าวรายงานของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้น ผศ. วิชัย  ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีและได้กล่าวเปิดงาน เนื่องในวาระ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น "50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม" ของการเป็นมหาลัยชั้นนำในการสร้างความรู้และส่งเสริมการให้ความรู้เหล่านั้นเพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้สะท้อนความรู้เรื่องราวผ่านแผ่นฟิล์ม เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอนาคตต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน อีกทั้งมีกิจกรรมบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมงานอย่างชื่นฉ่ำ

อ่านเพิ่มเติม...
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการพร้อมนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ นักศึกษาไทย-ลาว


          มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์นักศึกษา ไทย-ลาว ก้าวสู่อาเซียน พร้อมนิทรรศการมองลาวด้วยหัวใจชื่นชมผ่านภาพถ่าย 450 ปี กรุงเวียงจันทร์ และภาพเขียน อาณาจักรล้านช้าง แรงบันดาลใจในศิลปะ ชุดอารยธรรมสุวรรณภูมิ เพื่อสานสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ เฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาไทย-ลาว เพื่อเตรียมประสบการณ์ความพร้อมในการก้าวสู่อาเซียน โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
          เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “ศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์ นักศึกษาไทย – ลาว ก้าวสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ ช่างภาพ บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ และศิลปินหลายสาขา เข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข. ต้อนรับสมาชิกสภากาแฟสีหราชเยี่ยมชมคุ้มสีฐานและสำนักวัฒนธรรม

              

                 เมื่อ วันที่ 18 กันยายน 2556 รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี,  รศ.นพ.ถวัลย์วงค์  รัตนศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ, รศ.ดร.นิยม  วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ   ผศ.ดร.รักพงษ์  เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม และ ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม  พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมให้การต้อนรับสมาชิกสภากาแฟสีหราช จำนวน 15 หน่วยงาน ที่เข้าร่วมการเสวนา ครั้งที่ 42  โดย มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดการเสวนาขึ้น  ที่คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีต้อนรับทุกท่าน ณ คุ้มสีฐาน เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้  มหาวิทยาลัยจัดให้เป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ โดยจะก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งในปีนี้ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว จะได้รับการจัดสร้างให้มีขึ้นภายในปีงบประมาณ  2558   ภายใต้การรับผิดชอบของฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ     ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการจัดงานประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ระดับชาติ ในปี 2558  ซึ่งมีการจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี และในการจัดประชุมดังกล่าว ได้มีข้อตกลงให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นควรต้องมีอาคารพิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และต้องแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดงานประชุม และเปิดพิพิธภัณฑ์ดังกล่าว"
                รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  กล่าวต่อไปว่า  "ในปี 2558-2559  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นเจ้าภาพจัดงานอนุรักษ์พันธุ์พืช ภายใต้โครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อเสร็จสิ้นแล้วบริเวณนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญ เพราะจะรวบรวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และในอนาคตอีกไม่นานตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"  พร้อมกล่าวเชิญชวนผู้เข้าร่วมการเสวนาร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อำนวย  คำตื้อ  ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นผู้มีชื่อเสียงในระดับอาเซียน  ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นดีเด่น ในระดับ “ดีเลิศ” ”

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม จัดสัมมนาสร้างเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม

         

        สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2556 ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 13-14 กันยายน 2556 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท นครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีตัวแทนจากคณะหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม ในการทำหน้าที่ประสานงาน ส่งเสริม และกระจายข่าวสารกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ต่อชุมชน หน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมร่วมให้ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน อีกทั้งมีกิจกรรมบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อ.บุญฤทธิ์ สมบัติหลาย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและรับรู้ถึงบทบาทของการสร้างเครือข่ายมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 26ShareSocial