ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หอศิลปวัฒนธรรม มข. เชิญชมนิทรรศการ "ศิลป์ ส่ง สุข"

         หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ เครือข่ายศิลปินปฏิรูปประเทศไทย และ เอสซีจี เชิญชมนิทรรศการที่สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านมุมมอง และสะท้อนความคิดโดยศิลปินรุ่นเยาว์ในถิ่นทุรกันดาร 5 จังหวัดทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในนิทรรศการศิลปินสัญจรสอนศิลป์ถิ่นทุรกันดาร "ศิลป์ ส่ง สุข" โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
 
         พบกับการเสวนาถ่ายทอดเรื่องราว 5 มุมมอง จาก 5 วิทยากร ที่ลงพื้นที่สอนศิลปะ ได้แก่ มาริสา พละสูรย์ (ศรีสะเกษ), ปิยะพงษ์ คลังทอง (ขอนแก่น), วิสัย สมประสงค์ (มุกดาหาร), วีระยุทธ เพชรประไพ (นครราชสีมา) และ ผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (เลย) ร่วมด้วยการแสดงจากนักเรียน อ.วังสะพุง จ.เลย และการบรรเลงเพลงกวีโดย นิด ลายสือ, ไผ่ สันติภาพ และเครือข่าย
 
         นิทรรศการจัดการแสดงระหว่างวันที่ 2-14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910
 

มข.ตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป ฉลองวันสถาปนา ๕๐ ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม

    

          เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม ร่วมกับ องค์การนักศึกษา ชมรมสมาธิและศีลธรรม ชมรมพุทธศาสน์และประเพณี จัดพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ครอบรอบ ๕๐  ปี และเป็นกิจกรรมแรกในการร่วมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ปีที่ ๕๐ ปี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ผศ.ลิขิต  อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.นพ.ถวัลย์วงค์ รัตนสิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ  ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ ๕๐๐ รูป นำโดย พระครูอรรถ สารเมธี เจ้าอาวาสวัดพุฒาราม เจ้าคณะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแด่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มณฑลพิธีพิธีสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
     รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พิธีตักบาตรสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นกิจกรรมบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะได้สั่งสมมหาทานบารมีร่วมกัน เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ ๕๐ ปี แห่งการอุทิศเพื่อสังคม ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ ที่จะจัดส่งเสริมกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์บุคลากร นักศึกษา พ่อค้าประชาชน ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจะได้ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลด้วยการตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญ จำนวน ๕๐๐ รูป และเพื่อน้อมนำบุญกุศลมาเป็นแรงยึดเหร่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไม่ประมาท  สร้างพลังร่วมกันขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้รุดหน้า เติบใหญ่ เป็นร่มเงาปกคลุม สร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสังคมต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมงานมหกรรมดนตร-การแสดงอีสาน ครั้งที่ ๑

          ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม และคณะบุคลากรร่วมมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอีสานและชาวขอนแก่น รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดงพื้นบ้านอีสานกว่า ๘ สถาบัน ได้แก่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์, วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด, วิทยาลัยนาฏศิลป์นครราชสีมา, มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด, มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอีสานงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

   

       ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม พร้อมผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ร่วมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นของชาวอีสาน รวมถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวงโปงลางสินไซ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ได้มีการแสดงกลุ่มสถาบันโดยการร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      สำหรับงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีความหลากหลายในภูมิภาคต่างๆ และมีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวที่จะดึงดูดให้ผู้คนได้สัมผัสทั้งด้านนาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวิจิตรศิลป์ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคต่างๆ โดยงานศิลปวัฒนธรรมอุมศึกษา ครั้งที่ ๑๔ มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งในภาครัฐ และเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า ๗๖ สถาบัน นอกจากนี้ยังมีการเสวนาวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ และการจัดนิทรรศการแสดงถึงความเป็นมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างแนวความคิดในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน การบูรณาการองค์ความรู้ด้านดนตรี นาฏศิลป์ อีกด้วย ซึ่งงานศิลปวัฒนธรรมอุมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม...
 

หอศิลปวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการ "การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59"

     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชิญชมนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ 7 - 30 มกราคม 2557 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากผลงานที่ส่งเข้าประกวดในการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ กว่า 80 ชิ้น โดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศิลปินผู้มีชื่อเสียง นักวิชาการด้านศิลปะ และศิลปินอิสระ ซึ่งพิธีเปิดจะมีขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
 
     ผลงานในนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติที่มาจัดแสดงได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ชลูด นิ่มเสมอ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด  พงษ์ดำ, อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี, ศาสตร์เมธีนนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน,  ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ และรองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข ซึ่งมีศิลปินผู้สนใจจัดส่งผลงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 171  คน จากผลงานศิลปกรรม 278 ชิ้น ซึ่งการจัดแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ จัดต่อเนื่องมากว่า 63 ปี จากการริเริ่มของ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2492 เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปินให้ได้มีโอกาสแข่งขันกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมให้มีระดับสูงถึงขั้นมาตรฐานทัดเทียมกับนานาประเทศ ตลอดจนให้ประชาชนชาวไทยได้มีความรู้ เกิดความเข้าใจ เป็นโอกาสที่ดีในการชื่นชมความงดงามของศิลปกรรมสมัยปัจจุบัน ซึ่งผลงานที่นำมาแสดง ประกอบด้วย จิตรกรรม (Painting) , ประติมากรรม ( Sculpture) , ภาพพิมพ์ (Print making) และประเภทสื่อประสม (Mixed Media) ซึ่งศิลปะเป็นสิ่งสะท้อนความเป็นไปของสังคมที่มีประโยชน์ และคุณค่าแก่ผู้คนให้ได้รับความงามของสุนทรียศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปกรรมแห่งชาติ นับเป็นความสำคัญของการแสดงผลงานระดับประเทศมีความเป็นมายาวนานในด้านของผลงานที่มีคุณค่าและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจรวมทั้งยกระดับจิตใจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยผลงานศิลปะร่วมสมัย ของผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงิน และ ทองแดง จากการประกวดผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และ สื่อผสม และ ยังมีผลงานของศิลปินรับเชิญ นำมาจัดแสดงในส่วนภูมิภาคอีสาน จำนวนกว่า 80 ชิ้นงาน

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 29ShareSocial