ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เชิญชมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาค "ภูผาสู่อันดามัน"

เปิดประตูศิลปะเชื่อมสัมพันธ์จากภูผาสู่อันดามัน ในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน" ครั้งที่ 5 ระหว่าง 4 - 29 พฤศจิกายน 56 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.
     สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มข. เป็นประธาน และ รศ.จุมพล ราชวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข. กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มข. รศ.วุฒิ วัฒนสิน ตัวแทนจาก มอ. ปัตตานี ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาคับคั่ง

     สำหรับความหมายของ ภูผาสู่อันดามัน คือ "ภูผา" หมายถึงกลุ่มตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการรวมตัวของเหล่าคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับศิลปินอิสระในภาคอีสาน ที่ได้ร่วมสร้างผลงาน สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในแบบของชาวอีสาน ในส่วน "อันดามัน" เป็นกลุ่มอาจารย์แผนกวิชาศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิลปินในภาคใต้ โดยผลงานเน้นวิถีชีวิต ประเพณี ของชาวใต้

     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครูเพลงเทพพร เพชรอุบล

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครูเพลงเทพพร เพชรอุบล

     ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครูเพลงเทพพร เพชรอุบล พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

     สำหรับเทพพร เพชรอุบล หรือชื่อจริง นายเทพพร บุญสุข ภูมิลำเนาเป็นชาวอุบลราชธานี เป็นทั้งนักร้องและนักประพันธ์เพลงที่ได้รับยกย่องจากคนในวงการว่าเป็น "ครูเพลง" ผลงานสะท้อนถึงความอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชนชาวอีสานได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะที่ได้มีการผลิตผลงานเพลง ผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ อีสานบ้านเฮา อาลัยพระธาตุพนม คิดฮอดอ้ายแหน่เด้อ เป็นต้น ครูพลงเทพพร เพชรอุบล เสียชีวิตด้วยอาการมะเร็งตับขณะอายุ ๖๖ ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 

นิทรรศการภาพถ่ายฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐ “Everyday Life”


       หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมฉลองความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา กับนิทรรศการภาพถ่ายโดยช่างภาพระดับโลก "Everyday Life" ถ่ายทอดเรื่องราวของทั้งสองประเทศผ่านเลนส์

     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา “Everyday Life” ระหว่างวันที่ 1-28 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556 นี้ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี และ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายไมค์ ฮอนโนลด์ (Mike Honnold) ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง

     สำหรับโครงการนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่างชาวไทยและชาวอเมริกัน ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีชีวิตประจำวันในทั้งสองประเทศ จำนวน 180 ภาพ โดยเป็นผลงานช่างภาพชาวอเมริกัน 90 ภาพ เกี่ยวกับถ่ายทอดประเทศไทยในมุมมองของชาวอเมริกัน และช่างภาพชาวไทย 90 ภาพ เกี่ยวกับที่สะท้อนความเป็นสหรัฐอเมริกา ซึ่งทั้งสองประเทศมีความผูกพันและเชื่อมโยงกันทั้งทางด้านสังคม วิถีชีวิต การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว

     สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในความร่วมมือกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) จึงมีการร่วมมือกันในการนำเสนอผลงานศิลปวัฒนธรรม ไทย –อเมริกา ผ่าน นิทรรศการภาพถ่ายฉลอง 180 ปีความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ “Everyday Life” เพื่อจะเป็นการเชื่อมโยงความรู้สึกที่ดีของประชาชนสองประเทศผ่านมุมมองภาพถ่ายของสองประเทศ โดยนิทรรศการการภาพถ่ายฉลอง 180 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐ Everyday Life และเดือนเมษายนปีหน้า จะมีการนำนิทรรศการดังกล่าวไปจัดแสดงที่เมืองลอสแอนเจลิสในงาน Month of Photography LA,MOPLA ต่อไป

     นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ 180 ปี ไทย-สหรัฐอเมริกา “Everyday Life” จัดแสดงทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910 อีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรม มข.-มอ.

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมผสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม การบริหารงาน
        ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในพิธี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.” ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพังงา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้ลงนามข้อตกลงและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร และแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ถึง ๒๗๒ คน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

                    หอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายหนังสั้นทั้งในสถาบันการศึกษาต่างๆและองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อรวมพลังขับเคลื่อน " โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน " ณ บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2556

                    รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุนชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประธานโครงการหอภาพยนตร์อีสาน ได้กล่าวรายงานของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการผลิตภาพยนตร์สั้นสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน จากนั้น ผศ. วิชัย  ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดพิธีและได้กล่าวเปิดงาน เนื่องในวาระ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น "50ปีแห่งการอุทิศเพื่อสังคม" ของการเป็นมหาลัยชั้นนำในการสร้างความรู้และส่งเสริมการให้ความรู้เหล่านั้นเพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้สะท้อนความรู้เรื่องราวผ่านแผ่นฟิล์ม เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่นอนาคตต่อไป ทั้งนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกัน อีกทั้งมีกิจกรรมบทบาทของเครือข่ายผู้ประสานงานด้านศิลปวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปร่วมงานอย่างชื่นฉ่ำ

อ่านเพิ่มเติม...
 


หน้า 7 จาก 27ShareSocial