ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลอยกระทง มข. ๕๖ สืบสานประเพณีประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมผลการประกวด

            มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖" ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ริมบึงสีฐาน และหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธุ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติคับคั่ง
           โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูป อาทิ การประกวดนางนพมาศที่มีสาวงามประประชันความสามารถกว่า ๓๖ ท่าน โดยนางสาวอภิยดา นนท์ปัญญา (บัณฑิตวิทยาลัย มข. ส่งเข้าประกวด) คว้ารางวัลชนะเลิศด้วยความสามารถที่โดดเด่น และไหวพริบปฏิภาณในการตอบคำถามบนเวที ในส่วนการประกวดขบวนแห่กระทงได้รับความสนใจจากคณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ส่งเข้าร่วมกว่า ๒๒ ขบวน ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นสมัยที่สองติดต่อกัน และการประกวดกระทงที่ได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงาน บุคคล ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาขอนแก่น เข้าร่วมประกวด พร้อมด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน โดยวงโปงลางสินไซ ผสมผสานกับวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรมลานวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ "๙ วิถีวัฒนธรรมอีสาน" การละเล่นกีฬาไทย และแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การออกร้านสินค้าพื้นเมืองและซุ้มวัฒนธรรม จากนักศึกษาและเครือข่ายด้านวัฒนธรรม
 
ผลการประกวดในงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๖
 
การประกวดนางนพมาศ
รางวัลชนะเลิศ นางสาวอภิยดา นนท์ปัญญา (บัณฑิตวิทยาลัย มข.)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ นางสาวอัลดา กุลาสา (สโมสรข้าราชการและบุคลากร มข.)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ นางสาวชฎารัตน์ วิธูสุวรรณ (สโมสรคณะเภสัชศาสตร์) 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล นางสาวอัจฉรา เสนานิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์ มข.) และนางสาวพัชราภรณ์ โคตรประทุม  (สมาคมศิษย์เก่า MBA มข.)
อ่านเพิ่มเติม...
 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดกฐินประจำปี 2556

   

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานนำกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวาย ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดท่าแขก อ.เชียงคาน จ.เลย พร้อมด้วย ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านศิลปวัฒนธรรม ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พุทธศาสนิกชนชุมชนวัดท่าแขก และคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานครศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม เข้าร่วมในพิธีทอดถวายกฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านโดยมีพระอาจารย์แดง จันทวังโส เจ้าอาวาสวัดท่าแขก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สำหรับจำนวนเงินที่พุทธศาสนิกชนชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น และพุทธศาสนิกชนชุมชนวัดท่าแขก และคณะศรัทธาจากกรุงเทพมหานครศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ร่วมทำบุญในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,777,777.77 บาท

อ่านเพิ่มเติม...
 

มข.ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครูเพลงเทพพร เพชรอุบล

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมครูเพลงเทพพร เพชรอุบล

     ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีสวดอภิธรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครูเพลงเทพพร เพชรอุบล พร้อมด้วย รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดสว่างสุทธาราม จ.ขอนแก่น

     สำหรับเทพพร เพชรอุบล หรือชื่อจริง นายเทพพร บุญสุข ภูมิลำเนาเป็นชาวอุบลราชธานี เป็นทั้งนักร้องและนักประพันธ์เพลงที่ได้รับยกย่องจากคนในวงการว่าเป็น "ครูเพลง" ผลงานสะท้อนถึงความอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชนชาวอีสานได้เป็นอย่างดี เป็นสื่อในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะที่ได้มีการผลิตผลงานเพลง ผลงานที่เป็นที่รู้จัก ได้แก่ อีสานบ้านเฮา อาลัยพระธาตุพนม คิดฮอดอ้ายแหน่เด้อ เป็นต้น ครูพลงเทพพร เพชรอุบล เสียชีวิตด้วยอาการมะเร็งตับขณะอายุ ๖๖ ปี

อ่านเพิ่มเติม...
 

เชิญชมนิทรรศการเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาค "ภูผาสู่อันดามัน"

เปิดประตูศิลปะเชื่อมสัมพันธ์จากภูผาสู่อันดามัน ในนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน" ครั้งที่ 5 ระหว่าง 4 - 29 พฤศจิกายน 56 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มข.
     สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และแผนกศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย "ภูผาสู่อันดามัน" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 - 29 พฤศจิกายน 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     สำหรับพิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มข. เป็นประธาน และ รศ.จุมพล ราชวิจิตร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มข. กล่าวรายงาน ร่วมด้วย ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มข. รศ.วุฒิ วัฒนสิน ตัวแทนจาก มอ. ปัตตานี ผศ.ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มข. พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษาคับคั่ง

     สำหรับความหมายของ ภูผาสู่อันดามัน คือ "ภูผา" หมายถึงกลุ่มตัวแทนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการรวมตัวของเหล่าคณาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับศิลปินอิสระในภาคอีสาน ที่ได้ร่วมสร้างผลงาน สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในแบบของชาวอีสาน ในส่วน "อันดามัน" เป็นกลุ่มอาจารย์แผนกวิชาศิลปศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศิลปินในภาคใต้ โดยผลงานเน้นวิถีชีวิต ประเพณี ของชาวใต้

     หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 4333 2035, 0 4333 2760 ภายใน 11910

อ่านเพิ่มเติม...
 

สำนักวัฒนธรรม ลงนามความร่วมมือด้านวัฒนธรรม มข.-มอ.

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนและพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม พร้อมผสานความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม การบริหารงาน
        ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนามแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ ผศ.กมล คงทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในพิธี “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.” ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดพังงา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังได้ลงนามข้อตกลงและพัฒนาความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหาร และแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ถึง ๒๗๒ คน ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นติโด้ เกรซแลนด์ เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 


หน้า 7 จาก 27ShareSocial